Legal service

Litigation services

Chúng tôi có khả năng tư vấn cho khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tố tụng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng trong các vụ tranh chấp. Các luật sư của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ khách hàng trong việc thương lượng nhằm khắc phục những tình huống bế tắc hoặc giải quyết tranh chấp trong thời gian ngắn nhất. Đặc biệt, tham gia tố tụng trong các lĩnh vực sau:

• Tranh chấp trong hoạt động của Công ty và thương mại;

• Tranh chấp hàng hải.

• Tham gia tranh tụng trong vụ án dân sự và hình sự;

• Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, tranh chấp liên quan đến bất động sản;

• Thu hồi nợ; Tranh chấp và khiếu nại về xây dựng;

• Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm;

• Tranh chấp về các giao dịch xuyên quốc gia, các khiếu nại về hải quan, xuất – nhập khẩu;

• Tranh chấp về lao động và các vấn đề phân biệt đối xử người lao động;

• Khiếu kiện về thuế;