Kinh Doanh Thương Mại

Kinh Doanh Thương Mại

There are no translations available.

Khi Việt Nam đẩy mạnh công cuộc hội nhập với nền kinh tế thế giới thì số lượng các tranh chấp kinh doanh, thương mại phát sinh ngày càng nhiều. Xuất phát từ tính đặc thù của hoạt động kinh doanh là luôn luôn chứa đựng tính rủi ro và phức tạp, nên khi đứng trước các tranh chấp trong lĩnh vực này, các doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn, rắc rối. Chính lúc này, tìm đến với Luật Đông Á, chúng tôi giúp cho các doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng cũng như tiết kiệm được nhiều thời gian khi tham gia tố tụng trước toà. Luật sư Đông Á tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng các vụ án, vụ việc kinh doanh, thương mại sau:

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 10:51 Read more...

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link