Khách hàng

D.A Lawyers đã tham gia tranh tụng tại Tòa án, tư vấn và đại diện cho nhiều doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam. Ngày nay, đa phần các doanh nghiệp trong số họ, vẫn duy trì mối quan hệ tư vấn thường xuyên với D.A Lawyers và trở thành khách hàng thâm thiết của chúng tôi. Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi: