Thủ Tục Khởi Kiện

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH:

There are no translations available.

1. Hồ sơ cần thiết:
- Đơn khởi kiện (theo mẫu);

- Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện;

- Bản chính quyết định hành chính hoặc chứng cứ chứng minh về hành vi hành chính bị khiếu kiện và tất cả các quyết định có liên quan;

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:26 Read more...

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG:

There are no translations available.

1. Đối tượng áp dụng:
Các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác; về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; về quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn đã được Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố thuộc Trung ương giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động.

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:27 Read more...

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

There are no translations available.

1. Các loại vụ kiện

1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thư¬ơng mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau hoặc một hay các bên không có đăng ký kinh doanh nhưng đều có mục đích lợi nhuận, bao gồm:

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:27 Read more...

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

There are no translations available.

1. Hồ sơ cần thiết:
- Đơn khởi kiện (theo mẫu)
- Các tài liệu liên quan đến vụ kiện ( giấy tờ nhà, đất, hợp đồng...)
- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao có sao y) nếu là cá nhân;
- Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp (bản sao có sao y) nếu là pháp nhân.

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:27 Read more...

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link