Hành Chính - Lao Động

Hành Chính - Lao Động

There are no translations available.

Luật sư của Công ty luật HD Đông Á luôn sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết các yêu cầu liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính trong mọi lĩnh vực.
Luật sư của Chúng tôi tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án hành chính sau:

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:05 Read more...

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link