Hôn Nhân Gia Đình

Hôn Nhân Gia Đình

There are no translations available.

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.
Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình nên công việc đầu tiên của chúng tôi là chia sẽ, động viên hàn gắn giúp các thành viên trong gia đình dẹp bỏ thành kiến để hiểu rõ nhau hơn, nhằm xây dựng một mái ấm gia đình thật sự hạnh phúc.

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:32 Read more...

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link