Dân Sự - Đất Đai

Dân Sự - Đất Đai

There are no translations available.

Luật sư Luật Đông Á tham gia tố tụng dân sự với tư cách người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Là người hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm tham gia tố tụng, luật sư của chúng tôi sẽ giải thích cho đương sự hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan. Sau khi khách hàng đã nhận thức đúng được quyền và nghĩa vụ của mình luật sư sẽ giúp họ hiểu lợi, hại trong việc giải quyết tranh chấp tại Toà án hay tiến hành đàm phán với phía bên kia để họ lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp. Luật sư Luật Đông Á tham gia tố tụng trong các vụ, việc dân sự phổ biến sau:

Read more...

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link