Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

There are no translations available.

Đối với Sáng chế

 • Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền;
 • Tư vấn bảo vệ quyền lợi khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Bằng độc quyền;
 • Thay mặt khách hàng khiếu kiện Quyết định của Cục sở hữu trí tuệ bao gồm  phản đối, kiến nghị  thay đổi quyết định;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

Đối với kiểu dáng công nghiệp

 • Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng KDCN
 • Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng KDCN
 • Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký KDCN
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký KDCN, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ KDCN trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

Đối với nhãn hiệu hàng hoá

 • Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá
 • Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá
 • Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục hàng hoá, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu hàng hoá
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

Đối với khiểu nại, giải quyết tranh chấp Sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:
  o Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  o Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;
  o Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có  thẩm quyền;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:
  o Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ; 
  o Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
  o Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
 • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền

Đối với Bản quyền tác giả

 • Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
 • Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả

Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link