Tư Vấn Đầu Tư

Tư Vấn Đầu Tư

There are no translations available.

Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của nền kinh tế đất nước là sự phát triển và hoàn thiện của hệ thống các quy định pháp luật. Ngày càng nhiều văn bản pháp luật được ban hành để điều chỉnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Trong bối cảnh đó, khi tìm đến với Công ty Luật hợp danh Đông Á, khách hàng sẽ luôn nhận thấy rằng những khó khăn của mình có thể được giải quyết thông qua hoạt động tư vấn pháp luật từ các luật sư của chúng tôi. Luật Đông Á sẽ cung cấp thông tin, giải thích pháp luật và định hướng hành vi của khách hàng trong những điều kiện, hoàn cảnh pháp luật đã dự liệu trước. Từ đó, Luật Đông Á sẽ đưa ra các lời khuyên khác nhau nhằm giúp khách hàng phòng ngừa những tranh chấp và những rủi ro pháp lý khác trong quá trình tổ chức và hoạt động của mình.
Công ty Luật hợp danh Đông Á cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thuộc nhiều ngành nghề và lĩnh vực như: xây dựng, sản xuất, kinh doanh, cơ sở hạ tầng, v.v. Trong hoạt động tư vấn của mình, chúng tôi luôn ưu tiên và nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ các rủi ro pháp lý; đạt hiệu quả về chi phí, thời gian; bảo vệ quyền lợi của khách hàng của mình ở mức tốt nhất. Phạm vi hoạt động của chúng tôi gồm:

  • Tư vấn thủ tục, điều kiện và phân tích hiệu quả các Dự án đầu tư nước ngoài (gián tiếp và trực tiếp), Dự án đầu tư trong nước;
  • Soạn thảo hồ sơ Dự án đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi;
  • Thay mặt Khách hàng tiến hành các thủ tục đầu tư, giải trình với cơ quan có thẩm quyền và đạt được sự phê chuẩn các Giấy phép đầu tư;
  • Giới thiệu địa điểm thực hiện Dự án; Thủ tục và cơ hội chuyển nhượng Dự án đầu tư;

Các dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng.

Last Updated on Thursday, 27 January 2011 08:37

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link