Thủ Tục Khiếu Nại Tố Cáo

THỦ TỤC TỐ CÁO

There are no translations available.

Trình tự thực hiện:
Bước1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp dân nơi có đối tượng cần tố cáo.
Công chức tiếp dân có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra tính pháp lý và nội dung vụ việc.
+ Nếu đã đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật thì viết phiếu hẹn ngày đến giải quyết. Trường hợp tiếp nhận tố cáo trực tiếp thì phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bản ghi nội dung tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận.

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:14 Read more...

THỦ TỤC KHIẾU NẠI:

There are no translations available.

Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp dân của cơ quan nơi đã có quyết định, hành vi bị khiếu nại.
Công chức tiếp dân có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra tính pháp lý và nội dung vụ việc.

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:15 Read more...

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link