Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Tổ chức, tôn giáo

There are no translations available.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất
1. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ:
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (giờ hành chính; trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định)

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 10:36 Read more...

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

There are no translations available.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất:
1. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ:
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn nơi có đất;

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 10:36 Read more...

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link