Bản Tin Thế Giới

VKS tham dự phiên tòa dân sự

There are no translations available.

VKS tham dự phiên tòa dân sự: Chưa ngã ngũ
Hội thảo góp ý sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự (Dự thảo 4) do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa tổ chức ghi nhận hai luồng ý kiến trái chiều nhau:

Các thẩm phán đều nói không cần VKS tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm trong khi các kiểm sát viên bảo có họ ở tòa thì tốt hơn.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông Võ Văn Đủ, việc VKS tham gia và phát biểu tại các phiên tòa dân sự thể hiện thái độ tôn trọng luật pháp. Nó cũng giúp cho thẩm phán nắm bắt đầy đủ hơn về pháp luật. Hơn nữa, do dân còn nghèo, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế, có VKS tại tòa sẽ giúp họ có thêm chỗ dựa về pháp lý.

Read more...

VKS tham dự phiên tòa dân sự

There are no translations available.

VKS tham dự phiên tòa dân sự: Chưa ngã ngũ
Hội thảo góp ý sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự (Dự thảo 4) do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa tổ chức ghi nhận hai luồng ý kiến trái chiều nhau:

Các thẩm phán đều nói không cần VKS tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm trong khi các kiểm sát viên bảo có họ ở tòa thì tốt hơn.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông Võ Văn Đủ, việc VKS tham gia và phát biểu tại các phiên tòa dân sự thể hiện thái độ tôn trọng luật pháp. Nó cũng giúp cho thẩm phán nắm bắt đầy đủ hơn về pháp luật. Hơn nữa, do dân còn nghèo, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế, có VKS tại tòa sẽ giúp họ có thêm chỗ dựa về pháp lý.

Read more...

VKS tham dự phiên tòa dân sự

There are no translations available.

VKS tham dự phiên tòa dân sự: Chưa ngã ngũ
Hội thảo góp ý sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự (Dự thảo 4) do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa tổ chức ghi nhận hai luồng ý kiến trái chiều nhau:

Các thẩm phán đều nói không cần VKS tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm trong khi các kiểm sát viên bảo có họ ở tòa thì tốt hơn.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông Võ Văn Đủ, việc VKS tham gia và phát biểu tại các phiên tòa dân sự thể hiện thái độ tôn trọng luật pháp. Nó cũng giúp cho thẩm phán nắm bắt đầy đủ hơn về pháp luật. Hơn nữa, do dân còn nghèo, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế, có VKS tại tòa sẽ giúp họ có thêm chỗ dựa về pháp lý.

Read more...

VKS tham dự phiên tòa dân sự

There are no translations available.

VKS tham dự phiên tòa dân sự: Chưa ngã ngũ
Hội thảo góp ý sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự (Dự thảo 4) do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa tổ chức ghi nhận hai luồng ý kiến trái chiều nhau:

Các thẩm phán đều nói không cần VKS tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm trong khi các kiểm sát viên bảo có họ ở tòa thì tốt hơn.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông Võ Văn Đủ, việc VKS tham gia và phát biểu tại các phiên tòa dân sự thể hiện thái độ tôn trọng luật pháp. Nó cũng giúp cho thẩm phán nắm bắt đầy đủ hơn về pháp luật. Hơn nữa, do dân còn nghèo, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế, có VKS tại tòa sẽ giúp họ có thêm chỗ dựa về pháp lý.

Read more...

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link