Công ty Luật Hợp Danh Đông Á

Đã có 838 bản án, quyết định của tòa được công khai

There are no translations available.

(PLO)- Đó là thông tin được ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao cho biết tại buổi hội thảo lấy ý kiến về các bản án, quyết định dự kiến đề xuất phát triển thành án lệ do TAND Tối cao tổ chức ngày 22-7.

Last Updated on Monday, 24 July 2017 08:01 Read more...

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6-2017

There are no translations available.

(PLO)- Nhiều chính sách mới về an sinh, xã hội có liên quan mật thiết đến đông đảo người dân sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 6-2017.

Read more...

Áp dụng BLHS 2015: Cho hưởng, không cho ăn!

There are no translations available.

(PL)- Quốc hội đã quyết định lùi hiệu lực thi hành của BLHS 2015 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 có hiệu lực thi hành và giao cho TAND Tối cao hướng dẫn điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 144/2016/QH13 của Quốc hội.

Read more...

Luật sư ngồi ngang hàng với VKS

There are no translations available.

(PL)- Theo quy định mới, phòng xử án phải bảo đảm sự bình đẳng giữa người thực hành quyền công tố và người bào chữa. Giới luật sư rất ủng hộ quy định này vì chỗ ngồi bình đẳng giữa luật sư với kiểm sát viên tại phiên tòa sẽ phục vụ tranh tụng tốt hơn.

Read more...

Page 2 of 17

I’M ONLINE

Attorney 1
Attorney 2
Attorney 3

LEGAL DOCUMENTS

Web link